• شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۰-۱۹
  • ۰۲۱-۶۶۴۵۴۵۹۵
تعداد کالاهای موجود در انبار در حال حاضر 65422 عدد
تعداد کالاهای موجود در انبار در حال حاضر 65422 عدد

داستان پهلوون ایران اسپورتر

پهلوون ایران اسپورتر پهلوون واقعیه

« ... تو که پهلوون بازی،می‌دونی پهلوون کیه ...
پهلوون برای یتیم پدر
برای وامونده عصاست
برای درمونده دسته
برای مظلوم حقه
برای ظالم مرگه
برای هرچی نامردی ترس
پهلوون نه اهل چاپو چوپه
نه بادو برووت
پهلوون اونیه که سینش سنگ رو بشکافه
دلش مثل یه شیشه با یه تقه ترک برداره
پهلوون با خاکی هاش خاکیه
با معرفتاش قاطی
پهلوون اهل صفاست
مرد وفاست
گره گشای مشکلاست
پهلوون بودن وموندن به ایناست
نه به عشق لاتی وخط رو بدن
و اداشو درآوردن واین کارا…
پهلوونی واژه ای سنگینی..
که فقط واسه مردای خداست
پهلوونی که عاشق نباشه پهلوون نیست…خره! »

(برگرفته از نمایشنامه معرکه در معرکه داود میرباقری)

پهلوونای ایران اسپورتر